Monday, March 4, 2013

Puisi Sang Pencinta Jelajahi Maya


SaNG PeNCiNTa JeLaJaHi MaYa
SaNG PeNCiNTa PeNaRi aKSaRa

BeRSaMa SaNG MaLaM KuJeLaJaHi DuNia MaYa
KuSiNGGaHi SaTu PeRSaTu PeLaTaRaN KaTa FaCeBooK MaNia
aDa YaNG LaGi BeRBaHaGia aDa YaNG LaGi MeRaNa
KaLa MeReKa KiSaHKaN CiNTa YaNG PeNuH PeSoNa

JeLaJaHKu TeRHeNTi PaDa SaLaH SaTu PeLaTaRaN KaTa
”BaGaiMaNa RaSaNYa JaTuH CiNTa” TaNYaKu PaDa YaNG LaGi BeRBaHaGia
“RaSaNYa DuNia iNi MiLiK KaMi BeRDua” JaWaBNYa CeRia
”aKu DaN YaNG LaiN NTaR TiNGGaL DiMaNa” CeLoTeHKu TaK SeNGaJa
”KaLiaN BoLeH NuMPaNG KoK PaDa KaMi” JaWaBNYa DeNGaN SuaRa MaNJa
JeLaJaHKu BeRLaNJuT SaMBiL BeRDeNDaNG LiRiH “iNDaHNYa CiNTa”

TaK TeRaSa aKu DaN SaNG MaLaM SaMPai DiBeRaNDa MaYa
SaLaH SaTu DaRi MeReKa MeLeMPaR KaTa PeNuH TaNYa
“MeNGaPa aDa DeRiTa BiLa BaHaGia TeRCiPTa WaHai PeNaRi PeNa”
SaMBiL BeRLaLu TaNPa SeNGaJa MuLuTKu MeNaRi KaTa SePeRTi TaNPa MaKNa
”MuNGKiN iTu SaLaH SaTu uJiaN CiNTa DaN aKaN iNDaH PaDa WaKTuNNYa”

DiSaaT aKu DaN SaNG MaLaM BeRJaLaN PuLaNG
SaMaR SaMaR DaRi KeJauHaN KaMi MeNDeNGaR TeRiaKaN
” Wooi..SaNG PeNCiNTa..JaWaB TaNYaKu SeBeLuM Kau PuLaNG “
TeRiaKaNNYa BeRGeMa DaRi KeJauHaN
”KaTaMu CiNTa SaLaH SaTu KeaJaiBaN KeHiDuPaN
MeNGaPa CinTa DiKeLiLiNGi LauTaN PeNDeRiTaaN
SeDaNGKaN CiNTa YaNG SeSuNGGuHNYa aDaLaH DuNia KaSiH SaYaNG”

TaNPa PiKiR PaNJaNG KuLoNTaRKaN JaWaBaN
”BeNaR KaWaN,KeaJaiBaN CiNTa TeLaH TeRBuKTiKaN
PeNDeRiTaaN iTu JaLaN TeRiNDaH PaLiNG MeLeLaHKaN MeNuJu KeBaHaGiaaN
LiHaTLaH KeNYaTaaN
BeRaWaL DaRi CiNTa TeRJaLiNLaH KiSaH KaSiH aSMaRa SePaSaNG iNSaN
PuNCaK KeBaHaGiaaN MeNJaDiKaN SePaSaNG iNSaN RaJa DaN RaTu Di SiNGGaSaNa PeRNiKaHaN”

2 aGuSTuS 2012


Anda sedang membaca kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Sang Pencinta Jelajahi Maya dan anda bisa menemukan kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Sang Pencinta Jelajahi Maya ini dengan url http://kumpulankaryapuisi.blogspot.com/2013/03/puisi-sang-pencinta-jelajahi-maya.html,anda juga bisa meng-click kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Sang Pencinta Jelajahi Maya Tetapi dilarang merubah isi maupun mengganti nama penyair/pengarang nya karena bertentangan dengan HAKI, semoga anda ter-inspirasi dengan karya Puisi Sang Pencinta Jelajahi Maya salam Karya Puisi

0 comments:

Post a Comment

Loading
 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 - 2016 Kumpulan Karya Puisi |