Wednesday, September 21, 2016

Novel Dalam Rangkaian Puisi "The 4 Seasons" | karya Rosi Susanti

0 comments


 ❤ Sharing is Caring  ❤

Buku inspirational dengan gaya tulisan unik Novel dalam rangkaian Puisi ini menceritakan perjuangan hidup single mother dengan 2 anak remajanya dalam menghadapi kanker payudara dan cobaan berantai bertubi-tubi lainnya.

Percaya bahwa HikmahNya senantiasa ada dibalik sebuah Musibah.
Buku ini adalah bentuk dukungan dan empati kita pada sesama Perempuan ❤

The 4 Seasons karya Rosi Susanti anggota Love Pink bekerja sama dengan Zara Zettira .
20% nett untuk Love Pink - organisasi sosial penderita kanker payudara.

Terima kasih bagi teman teman yang sudah membeli buku dan menulis ulasannya.

Bagi teman teman yang belum sempat membeli bukunya, dapat membeli buku dengan memesan melalui :

wa saya no 08170081007. Harga buku 80 rb, harga buku plus gift box 100 rb (plus ongkir utk luar jakarta). Transfer ke REK BCA an Rosi Susanti no 6080299867.

Give the Gift that keep on Giving

Saturday, May 28, 2016

Pawongan Ing Ngisor Bang-jo | Sutardi MS Dihardjo

0 commentsPawongan Ing Ngisor Bang-jo
Sutardi MS Dihardjo


Wis makaping-kaping aku meruhi
Pawongan njejaluk ing pinggir dalan
Ndheprok sangisore bang-jo tangan ngathung
Sikil dibuntel sajak cacat putung
Ora kuwat nyambut gawe lumrah
Bisane mung ngadhang paweweh

Atiku kang wis kisen crita werna-werna
Anane wong ngemis memba lumpuh
Jebul bisa mlayu banter diuber Trantib
Anane wong ngemis memba wuta
Mancing welas asih mbeber panalangsa
Jebul lirak-lirik aling-aling kaca mata
Aku wis ra kengguh
Aku emoh kapusan

Nanging bedhug tengange iki
Panase sumelit srengenge cemlorot tengah ari
Pasa entuk setugel dina ngasat tenggorok
Dumadakan clingak-clinguk
Aku kelangan
Neng ngendi pawongan kang biasa
Ndheprok pinggir dalan ngathungke tangan
Bang-jo wis kliwat dak toleh katon
Wong kang dak kira luput ing rasa
Panas, ngelak lan luwe, merga kulina
Lagi ngeyup ing ngisor uwit
Ora betah ngrasa panas
Mendah ngelake mendah luwene

Atiku trenyuh tinarbuka
Jebul pawongan iku ora beda karo aku
Ora betah panas, ngelak lan luwe
Mung kepeksa
Bisane mung ngono
Montor dak puter  bali
Duwit sewu dak ulungake
Tanda pakurmatanku mring perjuangane
Ing urip bebrayan kang kejem iki
Dheweke mesem karo ngulungke tangane
Kang uga dibuntel, ngajak salaman
Wis aku ra mikir maneh
Buntung tenan
apa ethok-ethok

Klaten, Ramadhan 1428 H / 2007 M
Dimuat Koran Solopos 15 Nopember 2007


Kaendahane Merapi Ing Wayah Sore | Sutardi MS Dihardjo

0 commentsKaendahane Merapi Ing Wayah Sore
Sutardi MS Dihardjo

Angin sore kang tumiyup santer
Mbarengi keplasing panyawang
Kaya jemparing linepas saka tali gendhewa
Dumadakan kandheg jegreg ing sikile merapi

Nggelar panyawang
Njembarake pangerten
Ngresepi kaendahan


Manuk-manuk pateng cericit pating baleber
Bali mulih mring susuhe
Pak tani lan mbok tani
Mlaku bareng nurut galeng
Kaya-kaya lagi ngetung jembare sawahe
Kaya-kaya lagi ngetung asile panene
Apa sedheng kanggo mangan anak bojo

Angin sore kang sumilir
Nggremet ereng-ereng gunung merapi
Nggremet suket-suket ing sunggene bocah ngarit
Ngrasakake ambune suket
Ngrasakake ambune kringet
Kang tumetes sajroning darmo bekti
Mring ibu lan bapa
Mring nusa lan bangsa
Mring kamanungsan lan lestarine alam

Angin sore saya wani
Nrabasa alang-alang
Nrabasa alas gung liwang-liwung
Genteyongan karo kethek lan lutung-lutung
Gegojegan karo macan tutul lan macan kumbang

Angin sore krekel-krekel
Munggah pereng-pereng kang saya angel
Watu-watu lan padas-padas pating jenggeleg
Ing saben wektu bisa gemblundhung
Katerak mbludage lahar merapi

Kaendahane Gunung Merapi ing wayah sore
Jebul kebak crita kang ngedheg-dhegi
Tanda pitakon
Kanggo urip sabanjure

Kaendahane Gunung Merapi ing wayah sore
Ing pucukmu aku rumangsa
Urip iki mung nyuwun welas asihe Gusti
Ngarep-arep peparing lan pangayoman
Saya yen srengenge ing sisih kulon kae saya ngglewang
Angslup ing samburine pepeteng kang saya gumelar
Aku saya rumangsa kijenan
Ora ana kang bisa dak jaluki pitulung
Kajaba mung Gusti Kang Murbeng Dumadi
Kang tansah mitulungi kawulane kang bekti

Kaendahane gunung merapi ing wayah sore
Ora mung ing panyawang kang katon saka kadohan
Nanging pitutur ngenani
Perjuangane urip
Kanggo lestarine alam lan panguripan
Lan pasrahing diri ikhlas tumusing ati
Sajroning donga, dzikir,
Panyuwunan, lan puji syukur

Geguritan iki mujudake PR pelajaran Basa Jawa ing SMA Muhammadiyah Wedi Tahun 1982
Kapacak ing koran Solopos 27 September 2007


Panjangka | Geguritan Bahasa Jawa Sutardi MS Dihardjo

0 commentsPanjangka
Sutardi MS Dihardjo


Tanah sabrang kang dadi gegantilaning
Pengarep-arep
Cat katon cat ilang
Krampul-krampul ing cakrawala
Saya cedhak saya cetha saya katon gambarane
Kaya kari sak dayung maneh bisa karengkuh
Kaya kari sasiliring angin maneh bisa kagayuh
Nambah mantep sedyaning karep
Nambah banter sumurung baita
Gliyak-gliyak lakune
Tumuju gegayuhan kang tinunda

Najan angin kang tumiyup santer
Ora tata ngoleng-oleng baita
Kaya arep medhot tali nyuwek layar
Ombak nyempyok-nyempyok ngadhang lakuku
Alun gumulung ngantem kiwa tengen
Ora dak rewes
Amung angin buritan kang memitran
Dak tampani gumelare layar
Sesuluh lintang gumebyar
Lan pandoming kompas

Mbiyen pancen aku was-was mecaki dalan iki
Durung ngerti pengkuhing prahu
Lan cukuping butuh
Nanging saiki sanajan durung cukup santosa
Wis cukup kanggo miwiti
Nggayuh sing wis suwe dadi pengangen-angen
Gawang-gawang rina klawan wengi
Dadi kembange impen
Dadi obsesi ing saben wektu

Klaten, Oktober 2007
Dimuat Koran Solopos 15 Nopember 2007


Puisi Hujan | M.Hafizh Haqqani

1 commentsHujan
M.Hafizh Haqqani

Tetesan air yang turun dari awan
Membasahi tiap jengkal kehidupan
Menumbuhkan banyak harapan
Dan juga kenikmatan

Awan kelam yang melintasi cakrawala
Bertabrakan dengan lainnya
Menimbulkan petir yang luar biasa
Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wata’ala


Puisi Alam | M.Hafizh Haqqani

0 commentsAlam
M.Hafizh Haqqani

Daun bergoyang
Angin bertiup kencang
Awan hitam berlalu lalang
Semua ini terasa panjang

Petir menyambar diikuti teriakan
Semua orang lari ketakutan
Merupakan sebuah peringatan
Bagi orang-orang yang membinasakan lingkungan

Hujan turun begitu derasnya
Kabut mengaburkan suasana
Seakan alam ingin membuat bencana
Bagi orang-orang yang tak terima

Pelangi menyambut dengan ceria
Mentari menunjukkan dirinya
Awan hitam berganti awan bahagia
Tanda alam sudah lega


Puisi Babak Luka | Rai Sri Artini

0 comments
BABAK LUKA
Rai Sri Artini

Babak babak luka telah mengukir tubuhmu
seikat hampa bersarang di dalamnya
Ku ketuk ketuk.
                                           Sepi
Ku panggil panggil.
                                          Bisu
Saat senja mulai menabuh doa
belum juga tiba hatimu untuk kubuka

tinggal aku berdiri di halamanmu mengiba
tak kuasa melawan tunas tunas sunyi di rongga matamu

Apa lagi,
 selain dadamu lapang yang menyengatku
 seutas senyum dingin memenjarakanku
hingga ku tak paham arah apalagi jalan pulang

letup letup tawa hanya bayang bayang di siang hari
ia tak pernah singgah di rumahmu
karena ada beku bertahta di ruang tamumu

Ingin ku bunuh sajak sajak rapuh melepuh
Inginku tuangkan pemanis dalam kopi pahitmu
                                       kemudian minumlah seteguk saja
di dalamnya ada manisnya perindu dan pahitnya luka
maka dinginmu akan mengeriap datar dan
                                       menghangat
kisah kisah pun mulai mengalir dari hampamu
dan harapan mulai bertunas
meski kenangan masih tergenang di sudut ruangan


namun setidaknya asap kopi akan melahirkanmu setiap menit
begitu hikmat
merayakan hidup dan
terbuka menyambutku bertamu di sudut perapian

(Tegaljaya, 19 April 2015)Monday, February 8, 2016

Puisi Cintaku tak Salah | Adi Nugroho

1 commentsCintaku tak Salah
: Andrei Aksana
Adi Nugroho

Tak kutahu kapan ini bermula
Rasa aneh tak wajar yang muncul,
menggerogoti tiap mili ruang hatiku.
Membuatku rapuh dan jatuh tak berdaya.


Kaukah itu yang datang?
Belum ku siap, kau sudah menerjangku,
melemparku ke dimensi tak berlogika.
Tak tau arah dan tujuan yang hendak kutuju,
hanya hati yang menjadi mata telingaku.

Ku tak dituntun, ku tak dipandu.
Mataku langsung mencengkeram, menyambar
hatimu tuk kukuasai dan mensinkronasikannya
dengan getaran hatiku.

Salahkahku jika hati ini memilih si cantik,
memilih si tampan?
Salahkahku jika raga ini mencintai sesama,
mencintai tak sesama?

Cinta bersemi dan tumbuh tanpa disadari.
Bibit itu tumbuh dan merekah seiring waktu.
Tak bisa dibelenggu dan dijeruji,
begitu kuat dan kokoh menghancurkan penghalang.

Ku akan berjuang, sampai kakiku lumpuh, mataku tak berkedip.
Kan ku rawat sampai merekah, menebar harum memenuhi ruang rinduku.
Karena cintaku tak salah, cintaku tak pernah salah.

Malang, 22 Maret 2011

___
Andrei Aksana adalah seorang pengarang novel Lelaki Terindah, Abadilah Cinta, dan Cinta 24 Jam

Wednesday, January 20, 2016

Puisi Isyarat Rindu Buat: Virgiawan Listanto (Iwan Fals) : Abd Ghani

0 comments


Isyarat Rindu
Buat: Virgiawan Listanto
Abd Ghani

Masih seperti dulu
aku yang termengu
diatas pasir yang terhampar
dengan gelap malam tak bersinar
Sambil menyanyikan lagu rindu kepada engkau, yang tak pernah lelah melantunkan gundah yang indah untuk aku yang masih resah
Tubuhku rebah, diujung pasir
tempat gelombang terhempas
hanya ada degub irama
yang terus berdendang
dan menghantam semua karang
dengan lagunya yang sumbang
ini lagu rindu, kataku dipelataran malam
padahal bintang tak bisa membuatku tenggelam
dalam mimpi yang mungkin tak menakutkan
karena kantuk terus merayuku tuk terus bermimpi
Hidup redup, alam semesta luka katamu dikabut lorong
aku tak mengerti apa maumu
karena hidup sudah tak ingin terpesona
dalam lirikmu yang begitu mesra

Katakanlah padaku, bagaimana aku mengerti
tentang kamu
tentang lagu-lagumu
Karena Pancaran cahaya surya di pagi ini
telah menembus dalamnya lautan yang sunyi dan membuat ikan-ikan kecil berlompatan menari-nari mengiringi irama gelombang
Sungguh kau telah membuat kematian yang amat menakutkan menjadi indah sekali waktu menatap, matanya yang begitu cemerlang tergenang
seakan kami adalah segalanya

Surabaya, 26 Maret 2011

Kumpulan Puisi
“UNTUKMU PENA INSPIRASI”
 ---
Virgiawan Listanto : Nama yang sangat popular adalah Iwan Fals. Lagu-lagunya selalu memberikan motivasi kepada penulis dan kepada Anak Bangsa secara Universal. (Tokoh Inspiratif Bagi Hidupku)

Wednesday, January 13, 2016

Puisi Kesepakatan | Eto Kwuta

0 comments


ilustrasi

Kesepakatan
Eto Kwuta

Kamu indah.
akan kunikahi engkau
kala mentari menengok pagi esok dan
esok pagi
hinggap di bola matamu.

Dia di sana ‘kan? kamu terus bertanya.
ia. iYa. Ia menunggu kapan kita sepakat lagi
mengenakan bibir matahari
melumat hitam, juga, putih pada wajah ibuku.

St. Arnoldus, 27-29 April 2014


Puisi Ingin punya Boneka | Eto Kwuta

0 comments


ilustrasi

Ingin punya Boneka
Eto Kwuta

Kamu bilang ingin punya boneka kan?
ah, jangan terlalu cepat-cepat. nanti juga Dia berikan satu atau
dua untuk temani makan malam kita. Mari rayakan dahulu perjamuan:
memecahkan roti, meneguk anggur kata, kita, menjenguk puisi.
Cuma berdua saja.

Ende, 26 April 2014


Puisi Mencinta | Rai Sri Artini

0 comments


ilustrasi

Mencinta
: Benny T
Rai Sri Artini

Pernah kita sepakat  menuntaskan kerisauan
Pernah kita berjanji  meninggalkan kecemasan
hanya bahagia dan syukur yang kita pilih
meski dalam pekat malam sekalipun
kita tetap menyetiai semesta karena di altarnya kita bersumpah setia

tak ada air mata yang sembunyi dalam lipatan hari
tak ada cemburu yang menggenapkan riak hujan apalagi mencemburui sikap
Perjalanan, meski berliku namun kita menikmatinya

Katamu, kita memilih tersenyum saja
Ditiap simpang jalan, kita mengambil nafas menghitung jejak untuk terus mengambil pijak
Dalam jeda  kita rajin mengamati segala rasa yang berdedah dalam nampan waktu
Kadang kita menjelma angin, hujan. Kadang diam-diam menganyam mimpi dalam senyap

dalam kesenyapan selalu kau sampirkan rindu
atau menulis bait-bait mentari dikeningku
kita tak pernah menyamarkan pedih dan kehilangan
hanya menegaskan sekulum senyum
menegakkan kepala dalam segala musim

pernah kita sepakat menulis tubuh semesta dengan air
air puisi yang mendiruskan kesejukan agar jiwa jiwa bangkit
menemui langit
langit mahaluas  tak berbatas
seperti kulum rindumu di keluasan hatiku

( April 2015)

Thursday, December 17, 2015

Puisi Malam yang Damai | Ratna Laila Sari

0 comments


ilustrasi

MALAM YANG DAMAI
Ratna Laila Sari

Malam
Hembusan angin yang menusuk jiwa
Keheningan yang menusuk perasaan

Terlihat bulan
Yang bersinar damai dan tersenyum manis
Yang merubah heningnya malam
Menjadi indah

Bintang yang bertaburan
Yang bersinar
Mengantarkan kedamaian
Yang abadi….

Tengaran, 2011

Kumpulan Puisi "Luapan Hatiku"
Ratna Laila Sari
SMA Tengaran - Kelas XI IPA 2


Puisi Tentang Petani | Ratna Laila Sari

0 comments


source pic : duniayanu.blogspot.co.id

PETANI
Ratna Laila Sari

Disaat ayam mulai berkokok
Di saat burung pun bernyanyi
Ku langkahkan kaki
Bersama dengan cangkulmu

Sawah tempat rizkiku
Padi permata bagimu
Hanya demi satu
Satu untuk keluarga

Rumput saksi hidupmu
Tanah saksi pengorbananmu
Kerasnya hidup ini
Hidup yang sederhana ini

Nasi yang kumakan ini
Adalah tetes keringatku
Yang tak kusia-siakan
Sepanjang hidupku

Tengaran, 2011

Kumpulan Puisi "Luapan Hatiku"
Ratna Laila Sari
SMA Tengaran - Kelas XI IPA 2


Puisi Tanah Airku | Ratna Laila Sari

0 comments


source pic : penabiru.wordpress.com

TANAH AIRKU
Ratna Laila Sari

Kukibarkan namamu setinggi langit
Ku angkatkan tanganku untukmu
Untuk hormat kepadamu
Kutaruhkan nyawa untukmu
Kutumpahkan darah dariku
Agar kau dikenang selalu

Wahai indonesiaku
Merah tumpah darah kami
Putih tulang belulang kami
Tertanam di tanah ini

Oh bangsaku
Satukanlah kekuatan kita
Jadikanlah tanah ini
Tanah yang merdeka

Tengaran, 2011

Kumpulan Puisi "Luapan Hatiku"
Ratna Laila Sari
SMA Tengaran - Kelas XI IPA 2


Sunday, October 11, 2015

Puisi Gema Sumpah Pemuda Tahun 1928 | Sitor Situmorang

0 commentsGEMA SUMPAH PEMUDA TAHUN 1928
oleh Sitor Situmorang

dipersembahkan kepada kenangan
jasa para founding fathers R.I.


“Jangan pernah berhenti
menyanyikan tanah-air tercinta!”
demikian kutulis kubaca
tulisan pada poster pameran

karya lukisan seniman muda
generasi pewaris panggilan
di millenium ke-3

kata-kata itu mengalir dari sanubari
saat aku diminta menyambut dengan
sepatah kata pameran kaum muda
ingin menyumbang pada budaya bangsa

lalu kami bersalam seperti
sama-sama mohon restu leluhur
dengan salam yang mengandung

Satu Nusa
Satu Bangsa
Satu Bahasa

nusa di antara berbagai nusa
bangsa dalam taman bangsa-bangsa
bertautan di seantero dunia
membina ragam budaya manusia

Satu Bahasa: Jiwa Merdeka
Satu Semangat: Peri-Kemanusiaan
terpadu dalam getaran Jiwa
sumbangan kita: Roh Budaya Indonesia

panggilan
Nusantara Bahari

dalam lagu khidmat sederhana
berisi himbauan leluhur:

“Jangan kamu pernah berhenti
menyanyikan lagu cinta tanah-airmu!”

“Apakah di masa tersulit atau
di saat paling bahagia!”

Lagukan-lah selalu
Lagu tunggal:
Lagu “Tanah-air Tercinta”

Disertai janji pengabdian
Sedalam-dalamnya!
Selama hayat dikandung badan!

(28 Oktober 2001)


Saturday, May 9, 2015

Puisi Negeri Kusut | Abdul Rafi

0 comments

Ilustrasi

Negeri Kusut
Abdul Rafi

Negeri kita menyandang janji
Ciptakan menteri serba kompromi
Rakyat adalah janjimu
Menepati adalah spesial pribadimu
Kau berpidato
"Saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi".
Apa fakta janjimu?
Kalau kau bukan sedang kusut
dan kau melingkari janji berbalik bukti

Alumni PBSI_FKIP_
Universitas Islam Malang (Unisma) 2014


Puisi Tentang Buku Catatan | M.Hafizh Haqqani

0 comments

ilustrasi - source pic : floor-to-ceiling-books.blogspot.com 

Buku Catatan
M.Hafizh Haqqani

Usang dan berdebu
Namun ada seribu perasaanku
Yang kugoreskan di buku catatanku

Bertahun-tahun kusimpan bukuku
Di pojok lemari buku
Kerana aku tak ingin siapapun tahu
Apa yang kutulis di buku

Suka duka
Gembira dan lara
Kupendam disana
Menyimpan perasaan tak terhingga


Puisi Pena Hitam | M.Hafizh Haqqani

0 comments

Ilustrasi

Pena Hitam
M.Hafizh Haqqani

Aku menuangkan pikiranku
Aku menuangkan perasaanku
Aku mengerjakan sesuatu
Menggunakanmu

Aku memikirkan sebuah hal yang baru
Aku mendapat ide yang terbersit didalam benakku
Aku mendapatkannya dengan sesuatu
Pena hitamku

Tetesan tinta menyeruak di bukuku
Menjelma menjadi harapan baru
Goresan pena hitamku
Menumbuhkan semangat baru

Saat gundah aku menuangkan perasaanku
Saat gembira aku melampiaskan yang ada dihatiku
Saat apapun, aku akan selalu
Denganmu
Tuesday, May 5, 2015

Puisi Tentang Sahabat | M.Hafizh Haqqani

0 comments

ilustrasi : source : sodahead.com

Sahabat
M.Hafizh Haqqani

Wahai sahabatku,
Ingatkah engkau saat dulu,
Kau berbagi cerita denganku,
Membuatku terpana dan terharu.

Hari demi hari kita lalui dengan riang
Rintangan kau lewati dengan senang
Meskipun tantangan berlalu lalang
 Seakan tak ada rintangan yang tak bisa kau hadang

Di kala aku memikirkanmu,
Pepohonan menjelma menjadi dirimu,
Bebatuan menjadi semangatmu
Air di sungai menjadi ketenanganmu.

Tapi sekarang aku meneteskan air mata
Sebab kau tak tampak di pelupuk mata
Disini, aku merasa
Rasa kesedihan yang tak terhingga.

Semua mengingatkanku saat kala itu,
Menghabiskan waktu denganmu
Hanya saja sekarang waktunya untuk mengucapkan padamu,
Sampai bertemu lagi, sahabatku


Loading
 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 - 2016 Kumpulan Karya Puisi |