Tuesday, October 14, 2014

Puisi Dengan Nama Allah | Sjamsiar Seman
Dengan Nama Allah
Sjamsiar Seman

Bismillah artinja
dengan nama Allah.
Rahman, artinja jang Pengasih.
Rahim, artinja jang Penjajang.

Bismillah kita utjapkan.
Setiap dimulai pekerdjaan.
Pekerdjaan berat ataupun ringan.
Baik diwaktu siang ataupun malam.

Kita harus katakan:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim!
Ketika mulai minum dan makan.
Ketika hendak pergi berdjalan.
Ketika ingin tidur istirahat.
Ketika apa apa jang dibuat.

Katakan itu nama Allah.
Semua pekerdjaan mendapat berkah.
Segala perbuatan djadi sempurna.
Djauhkan dosa, tjari pahala.

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim!
Selalu diutjapkan oleh Si Muslim.

(Dari buku "Taman Si Muslim Ketjil" Sajak Keagamaan untuk anak 8-12 Tahun. Karya Sjamsiar Seman. Penulisan masih menggunakan ejaan lama)


Anda sedang membaca kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Dengan Nama Allah | Sjamsiar Seman dan anda bisa menemukan kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Dengan Nama Allah | Sjamsiar Seman ini dengan url http://kumpulankaryapuisi.blogspot.com/2014/10/puisi-dengan-nama-allah-sjamsiar-seman.html,anda juga bisa meng-click kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Dengan Nama Allah | Sjamsiar Seman Tetapi dilarang merubah isi maupun mengganti nama penyair/pengarang nya karena bertentangan dengan HAKI, semoga anda ter-inspirasi dengan karya Puisi Dengan Nama Allah | Sjamsiar Seman salam Karya Puisi

0 comments:

Post a Comment

Loading
 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 - 2016 Kumpulan Karya Puisi |