Saturday, September 27, 2014

Puisi Anak Tentang Maulud | Sjamsiar Seman


Maulud
Sjamsiar Seman

Maulud artinja dilahirkan.
Maulud Nabi kita, Nabi Muhammad.
Tanggal duabelas, bulan Rabi’ul awwal.
Dirajakan dengan penuh hidmad.

Nabi dilahirkan dikota Mekah.
Oleh ibu beliau Siti Aminah.
Bapak Abdullah meninggal dunia.
Nenek, Abdulmuthalib memelihara.

Ketika ketjil djadi gembala.
Kemudian pedagang jang dipertjaja.
Selalu bidjaksana dan disegani.
Muhammad digelari dengan Al Amin.

Isteri beliau Siti Chadidjah.
Tiga putera, Kasim, Ibrahim dan Abdullah.
Empat puteri, Zainab dan Rokajah.
Umu Kalsum dan Fatimah.

Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.
Empat orang sahabat Nabi.
___________________
(Dari buku "Taman Si Muslim Ketjil" Sajak Keagamaan untuk anak 8-12 Tahun. Karya Sjamsiar Seman. Penulisan masih menggunakan ejaan lama)


Anda sedang membaca kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Anak Tentang Maulud | Sjamsiar Seman dan anda bisa menemukan kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Anak Tentang Maulud | Sjamsiar Seman ini dengan url http://kumpulankaryapuisi.blogspot.com/2014/09/puisi-anak-tentang-maulud-sjamsiar-seman.html,anda juga bisa meng-click kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Anak Tentang Maulud | Sjamsiar Seman Tetapi dilarang merubah isi maupun mengganti nama penyair/pengarang nya karena bertentangan dengan HAKI, semoga anda ter-inspirasi dengan karya Puisi Anak Tentang Maulud | Sjamsiar Seman salam Karya Puisi

0 comments:

Post a Comment

Loading
 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 - 2016 Kumpulan Karya Puisi |