Saturday, September 20, 2014

Geguritan Sutardi MS Dihardjo | "Banjir"


BANJIR
Sutardi MS Dihardjo

Saben udan mesthi sambat
banjir kiriman ngelem plataran
mrambat-mrambat
mlebu omah nggrumut peturon
ngleleb sakehing perabot
ngleleb katentreman

Yen wis ngene sapa sing salah
udan nggrejih sawengi nutug
isih tambah sekesuk njepluk
apa pokalmu dhewe kang tanpa petung
mbabati wit-witan pengayom nggundhuli pereng
mung mburu bathi lan upeti
tanpa ngetung tembe mburi

Iki apa meneh
sawah-sawah ditanduri omah
thukul bocah-bocah gemrayah nambah bubrah
ngrayah papan-papan lindhung
kali diilangi jare pomahan ora kaya sawah
ora butuh kali kanggo ngoncori
ngerti-ngerti  ndhuwure wis madeg omah gedhong
kaya ngono kok diijini
beteke nampa bebungah

Delengen kae antarejo karo antasena mbambung
bingung arep bali mulih liwat lengkeng gunung
ambles bumi ketanggor loteng-loteng beton
sirahe babak bundhas sikile pincang
ngamuk punggung ngosak-asik dalan
nggasak wit-witan omah lan pekarangan
ndhadhal tanggul kang tansah digangsir
dikeruk dijarah pasir
banjir bandhang kabeh kentir


Anda sedang membaca kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Geguritan Sutardi MS Dihardjo | "Banjir" dan anda bisa menemukan kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Geguritan Sutardi MS Dihardjo | "Banjir" ini dengan url http://kumpulankaryapuisi.blogspot.com/2014/09/geguritan-sutardi-ms-dihardjo-banjir.html,anda juga bisa meng-click kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Geguritan Sutardi MS Dihardjo | "Banjir" Tetapi dilarang merubah isi maupun mengganti nama penyair/pengarang nya karena bertentangan dengan HAKI, semoga anda ter-inspirasi dengan karya Geguritan Sutardi MS Dihardjo | "Banjir" salam Karya Puisi

0 comments:

Post a Comment

Loading
 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 - 2016 Kumpulan Karya Puisi |