Tuesday, September 23, 2014

Geguritan Cleret Tahun | Sutardi MS Dihardjo


CLERET TAHUN
Sutardi MS Dihardjo

Delengen
panas sumelet kang manggang sirah
dijegi mendhung peteng tepung gelang
nggandhul nggemuleng
mawa buntut nglawer
nggaset pethite muser
ngosak-asik desa ngrubuhna omah lan wit-witan
barisan lampor saka ngendi kang nyebar bebaya
apa saka atimu dhewe sing kebak kemeren
adoh saka rasa panarima
nggendhong milik kabotan pamrih

Omah dhoyong kaguncang lindhu ageng
krengkang-krengkang ngadek durung jejeg
bali ndhekem nyekingkang
pating blasah pating tralang
kabuncang angin sungsang
cleret tahun ngelun kampung
apa isih tetep luput petung

Claret tahun sing mbiyen tak suraki
nganggo nyanyian bocah nalikane nyadran
nggelar tenong ing ratan kuburan
setahun sepisan
saiki meh saben byar
ngebaki pawarta koran radio lan televisi
gawe miris gawe geter
nuwuhke tanda pitakon
kapan tiba gilir

Dahuru ra rampung-rampung
prahara gilir gumanti
apa tetep ora tok petung
apa isih tetep panggah
seneng njarah rayah
apa malah bungah
entuk kesempatan kanggo ngrayah
bagiane wong susah

Klaten Selatan. 2007


Anda sedang membaca kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Geguritan Cleret Tahun | Sutardi MS Dihardjo dan anda bisa menemukan kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Geguritan Cleret Tahun | Sutardi MS Dihardjo ini dengan url http://kumpulankaryapuisi.blogspot.com/2014/09/geguritan-cleret-tahun-sutardi-ms.html,anda juga bisa meng-click kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Geguritan Cleret Tahun | Sutardi MS Dihardjo Tetapi dilarang merubah isi maupun mengganti nama penyair/pengarang nya karena bertentangan dengan HAKI, semoga anda ter-inspirasi dengan karya Geguritan Cleret Tahun | Sutardi MS Dihardjo salam Karya Puisi

0 comments:

Post a Comment

Loading
 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 - 2016 Kumpulan Karya Puisi |