Monday, February 25, 2013

Puisi Bahasa Bali "Satya Kadi Sang Surya" | Luh Desi Damayanti


Satya Kadi Sang Surya
Luh Desi Damayanti

Sang Surya kari metangi
Nanging, sampun masereot kauh
Sunaran nyane kadi emas tanpa tanding
Yadyastun ketangkebin antuk ambu lan i kedis
Antuk deburan ombak lan sir-siran angin
Nanging, tetep satya ring dewek
Tan keni pengaruh antuk sane lianan

Kelangen titiang menyingakin
Kekaryanan Ida Hyang Widhi puniki
Ngulgulin hatin titiang mangda prasida
Yadyastun akeh sane mengalangin
Akeh gegodan rikala nyalanin idup ring mercepada
Nanging tetep satya, kukuh seteguh batu karang

Ritatkala Sang Surya sampun budal
Saking swadharman nyane mewali ke puri
Prejani jagate maklieb dados peteng dedet
Kadi anak buta sane ten nyingakin
Nyingakin sarwa maurip ring gumine

Ten kerase dinane meganti
Sadina-dina tetep satya ring swadharma
Ngicen penyinaran ring kauripan
Nyunarin sane peteng mangda galang
Nyunarin hatin sane leteh mangda suci
Suci sejeroning angga lan sarira

17 peb,2013


Anda sedang membaca kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Bahasa Bali "Satya Kadi Sang Surya" | Luh Desi Damayanti dan anda bisa menemukan kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Bahasa Bali "Satya Kadi Sang Surya" | Luh Desi Damayanti ini dengan url http://kumpulankaryapuisi.blogspot.com/2013/02/puisi-bahasa-bali-satya-kadi-sang-surya.html,anda juga bisa meng-click kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Bahasa Bali "Satya Kadi Sang Surya" | Luh Desi Damayanti Tetapi dilarang merubah isi maupun mengganti nama penyair/pengarang nya karena bertentangan dengan HAKI, semoga anda ter-inspirasi dengan karya Puisi Bahasa Bali "Satya Kadi Sang Surya" | Luh Desi Damayanti salam Karya Puisi

0 comments:

Post a Comment

Loading
 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 - 2016 Kumpulan Karya Puisi |