Wednesday, May 26, 2010

Contoh Sajak Sunda | Sareupna di Padesan Sunda


SAREUPNA DI PADESAN SUNDA
Kis. Ws.

layung kuning teu matak resmi
marakbak panas ngarerab
mojang desa geus teu bisaeun imut
ah ! ah! sareupna lawang siksaan

malakamaot ngabring marengan peuting
godogan timah ti naraka jahanam panas ngagolak
tapi geus taya umat ceurik jumerit
da rek ngajerit, taya tanaga
rek ceurik, cipanon garing

itu panon-panon surem carelong
waruga nu ngan tinggal kulit + tulang
hamo mampuh mareuman seuneu naraka

tapi mun ieu padesan
geus robah jadi rumahgila
endahna layung jeung imutna mojang desa
baris pulih sabihari.........


Tina Kanjutkundang

Anda sedang membaca kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Contoh Sajak Sunda | Sareupna di Padesan Sunda dan anda bisa menemukan kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Contoh Sajak Sunda | Sareupna di Padesan Sunda ini dengan url http://kumpulankaryapuisi.blogspot.com/2010/05/sajak-sunda-sareupna-di-padesan-sunda.html,anda juga bisa meng-click kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Contoh Sajak Sunda | Sareupna di Padesan Sunda Tetapi dilarang merubah isi maupun mengganti nama penyair/pengarang nya karena bertentangan dengan HAKI, semoga anda ter-inspirasi dengan karya Contoh Sajak Sunda | Sareupna di Padesan Sunda salam Karya Puisi

0 comments:

Post a Comment

Loading
 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 - 2016 Kumpulan Karya Puisi |