Saturday, June 19, 2010

Puisi Cinta Bahasa Sunda | Sajak Cinta


SAJAK CINTA
Hasan Wahyu Atmakusumah

Dina nyasar, nyawang pangalaman nu kaliwat
Waktu ngarasakeun nimat cinta nu munggaran
Tina hate tukeur ucap anu suci
Kuring bogoh ka anjeun!
Cikuray nu bisu milu nyakseni

Kum!

Tapi eta cinta laas ku katiga
ngijih muyarkeun pasini ati
Jadi. Eta rasa cinta nu teu kedal
Ambruk memeh ngawangun ngahiji

Nyi kenya ngolesed bari boboleh
Bongan jaman nu kiwari!
Kuring kapeupeuh puhu catur
tarima hirup tacan cukup umur
Naha di dunya aya keneh nu bisa
Mere cinta tanpa jangji rebu hiji?

Kiwari kuring nyukang sasak kinasihan
Neangan cinta nu pangger di unggal Insan

22 Agustus 1955

Anda sedang membaca kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Cinta Bahasa Sunda | Sajak Cinta dan anda bisa menemukan kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Cinta Bahasa Sunda | Sajak Cinta ini dengan url http://kumpulankaryapuisi.blogspot.com/2010/06/sajak-cinta-basa-sunda.html,anda juga bisa meng-click kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Puisi Cinta Bahasa Sunda | Sajak Cinta Tetapi dilarang merubah isi maupun mengganti nama penyair/pengarang nya karena bertentangan dengan HAKI, semoga anda ter-inspirasi dengan karya Puisi Cinta Bahasa Sunda | Sajak Cinta salam Karya Puisi

0 comments:

Post a Comment

Loading
 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 - 2016 Kumpulan Karya Puisi |