Tuesday, May 11, 2010

SAJAK SUNDA - LAGU PUJA LEMAH CAI


LAGU PUJA LEMAH CAI
ODJI SETIADJI AR

lemah cai dewi nu numpi na ati
rumbaykeun katingtrim kana dada
pamayang nu mulang tengah janari
guyurkeun subur ka unggal hate
patani nu mulang na layung sore

lemah cai dewi nu ngaraja ati
ranggeumkeun unggal rema timpuh
ka gunung-gunung subur kulawu
pereketkeun rekep keukeup ka
sawah sampalan huma emploh hejo

lemah cai mataholang sagala
unggal pajar anyar ngalahirkeun
jabang pahlawan
unggal poe weuteuh nitiskeun
sirung suhada bangsa perkasa

wahangan meulit
meulitkeun asih jati dina ati
ombak peuray meupeus
muyarkeun akar sewu angkeuhan

lemah cai panutan masket na hate
disinglar
dipaliaskeun
rek surud kanyaah kaheman
getih nu nyakclak tumbal meredih bela
rek ditagih
rek dibalitungkeun
pasini jangji lalaki


Sari, 1964

Anda sedang membaca kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul SAJAK SUNDA - LAGU PUJA LEMAH CAI dan anda bisa menemukan kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul SAJAK SUNDA - LAGU PUJA LEMAH CAI ini dengan url http://kumpulankaryapuisi.blogspot.com/2010/05/sajak-sunda-lagu-puja-lemah-cai.html,anda juga bisa meng-click kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul SAJAK SUNDA - LAGU PUJA LEMAH CAI Tetapi dilarang merubah isi maupun mengganti nama penyair/pengarang nya karena bertentangan dengan HAKI, semoga anda ter-inspirasi dengan karya SAJAK SUNDA - LAGU PUJA LEMAH CAI salam Karya Puisi

0 comments:

Post a Comment

Loading
 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 - 2016 Kumpulan Karya Puisi |